Žár a popel - Horst Biernath

1. vyd.;Praha;Nakl. I.Železný;1993;240 s.
0,78 €