UPOZORNENIE

Knižky v antikvariáte sú vyradené z fondu KNIŽNICE RUŽINOV, p. o.:

  • všetky knihy boli používané čitateľmi knižnice a sú podľa toho aj opotrebované
  • väčšina z nich je zabalená v plastovom obale, ktorý knižnica používala na ochranu kníh
  • každá kniha má na 17. a poslednej strane pečiatku knižnice
  • na chrbtoch kníh sú nalepené rozraďovacie štítky
  • knižky majú vytrhnutú titulnú stranu z dôvodu odstránenia pečiatky a čiarového kódu počas procesu vyraďovania
  • ceny kníh sú prepočítané konverzným kurzom NBS z roku 2009