Tajovského obrodenecká moderna - Marcela Mikulová

Bratislava; Kalligram; 2005

9,63 €