Strieborná ťubetejka

Bratislava : Mladé letá, 1987.

1,36 €