Stavba a úprava chaty - Radomír Měšťan

Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1986 .

1,16 €