Prípad Jantárovej komnaty - Ludvík Souček

Bratislava; Mladé letá; 1983; 303 s.
0,90 €