Prázdninové známosti - Pamela Johnson Hansford

Praha; Odeon; 1977; 226 s.
0,53 €