Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance - Jaroslav Pánek

Praha; Panorama; 1989; 471 s.
1,56 €