Poklady starej truhlice - Teréz Dávid

Bratislava; Mladé letá; 1977; 121 s.
0,60 €