Podivuhodné dobrodružstvá Marka Peháča - Edmund Niziurski

Bratislava; Mladé letá; 1971; 206 s.
0,76 €