Počuj môj plač - Mildred D. Taylor

Bratislava; Mladé letá; 1982; 270 s.
0,58 €