Po literárnych stopách na Slovensku - Jaroslav Rezník

Bratislava; Mladé letá; 1982; 366 s.
2,16 €