Petr Vok z Rožmberka - Anežka Svobodová

1. vyd.;Praha;Melantrich;1985;269 s.
0,83 €