Pedagogická encyklopédia Slovenska

Bratislava; Veda; 1984; 742 s.
4,18 €