Päťsto vzorov na pletenie s popisom

Bratislava; Fortuna Print; 1991; 128 s.
4,28 €