Parkinsonov zákon čiže honba za kariérou - C. Northcote Parkinson

Bratislava; Spektrum; 1991; 102 s.
0,80 €