Otecko, ja som ťa hľadal - Michal Sabadoš

Košice; Východoslov. vyd.; 1977; 158 s.
0,60 €