Okrasní ptáci - Stanislav Chvapil, Jaromír Knotek, Libuše Knotková

Praha; Artia; 1985; 223 s.
1,16 €