Nová kariéra - Aleksandr Aľfredovič Bek

Praha; Lidové nakladatelství; 1988; 234 s.
0,66 €