Nevýslovná touha - Lisa Hell

Praha; I. Železný; 1995; 121 s.
1,50 €