Nerozvážný čin lady Galatey - Barbara Cartland

1. vyd.;Praha;I. Železný;1996;123 s.;;
1,82 €