Nenápadní spoločníci - Ladislav Švihran

Bratislava; Mladé letá; 1976; 296 s.
1,29 €