Nemecko-slovenský slovníček pre šikovné ruky - Katarína Bobríková

Bratislava; Alfa; 1990; 102 s.
0,50 €