Na prahu dospelosti - Jiřina Strmeňová

Bratislava; Mladé letá; 1986; 121 s.
0,40 €