Minilexikon fyzikálnej chémie - Ladislav Ulický

Bratislava; Alfa; 1987; 226 s.
0,18 €