Mexiko ´86 - Igor Mráz

1. vyd.; Bratislava; Šport; 1987; 200 s.
1,59 €