Metóda ladenia farieb - Fridrich Moravčík

Bratislava; Slovenské pedagogické nakladateľstvo; 1989
0,27 €