Měšťanský dům - Zdeněk Pluhař

Praha; Československý spisovatel; 1989; 524 s.
0,90 €