Malý slovník výtvarného umění - Raul Trojan, Bohumír Mráz

Praha; Státní pedagogické nakladatelství; 1990; 238 s.
0,76 €