Malá encyklopédia žurnalistiky

Bratislava; Obzor; 1982; 570 s.
2,82 €