Malá encyklopédia zemepisu sveta

1. vyd.; Bratislava; Obzor; 1976; 558 s.; 40 s. príl.
2,99 €