Malá encyklopédia bádateľov a vynálezcov

Bratislava; Obzor; 1973; 742 s.;
2,66 €