Liszt a Praha - Bohumil Plevka

1. vyd.;Praha;Supraphon;1986;137 s.
1,00 €