Lev a Patricia - Joseph Kessel

Bratislava; Mladé letá; 1972; 163 s.
0,63 €