Letní msta - R. L. Stine

Praha; Studio dobré nálady-Kredit; 1993; 154 s.
0,64 €