Krycie meno Miláčik - Andrew Coburn

1. vyd.;Bratislava;Smena;1992;232 s.
1,49 €