Krásna modrá mušľa - Ondrej Sliacky

Bratislava; Mladé letá; 1977; 109 s.
0,43 €