Krásavica z Perthu - Walter Scott

1. vyd.;Bratislava;Mladé letá;1976;290 s.;;
1,50 €