Kde dúhy žijú - V. Dackevič

Moskva; Raduga; 1985; 32 s.
0,40 €