Kamaráti robota Karla - Ľuba Gašparovičová, Jozef Hvorecký

Bratislava; Mladé letá; 1991; 104 s.
1,16 €