Juhoslávia

Bratislava; Mladé letá; 1987; 271 s.
3,98 €