Jezdectví a dostihový sport

Praha; Stát. zeměd. nakl.; 1977; 338 s.
1,39 €