Jak (se) lidé milují - Ivo Pondělíček, Jaroslava Pondělíčková-Mašlová

Praha; Státní nakladatelství technické literatury; 1990; 280 s.
1,16 €