Jak fotografovat - Václav Štulík, Petr Tausk

2.přeprac. vyd.; Praha; Stát. nakl. tech. lit.; 1977; 153 s.
0,83 €