Ikarovia bez krídiel - Ján Plesník

Bratislava; Obzor; 1979; 301 s.
0,66 €