Ich veličenstvá pyramídy - Vojtech Zamarovský

Bratislava; Mladé letá; 1977; 467 s.
1,13 €