Hotel Rezeda - Zdena Bratršovská, František Hrdlička

Praha; Melantrich; 1987; 204 s.
0,66 €