Hospodárná stavba rodinných domů svépomocí - Stanislav Koláček, František Kobosil

1. vyd.; Praha; Stát. nakl. tech.lit.; 1981; 302 s.;
1,33 €