Hlupáčik s velikánskou jednotkou - Rudo Moric

Bratislava; Mladé letá; 1983; 56 s.
0,60 €