Hlavné mestá európskych štátov - Juraj Činčura, Peter Mariot

Bratislava; Mladé letá; 1985; 264 s.
2,82 €